ގދ.މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ފޭސް-2ގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ.މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ފޭސް-2ގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ފޭސް 2 ގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ވާއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އާއެކު މަޑަވެލި ކައުންސިލުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 216250.00ރ އަށް 20 ދުވަހުގެ...
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ޒޯން 7  ފަޝަނީ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ޒޯން 7 ފަޝަނީ

2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ޒޯންތަކަށް ބަހައިލައިގެން ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި ރާއްޖޭގެ...